OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO

 w Informacje różne

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W WARSZAWIE I
z dnia 29 października 2018 r.
o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
na obszarze województwa mazowieckiego

Załączniki: