Obwieszczenie – susza

 w Informacje różne

W   Załączniku Wniosek  o  oszacowanie strat  oraz  Obwieszczenie

Ostateczny  termin  składania  wniosków  12 lipca  2019 roku

Do wniosku należ dołączyć

  1. Kserokopię   wniosku o dopłaty    bezpośrednie  na rok  2019 r. .
  2. Kopię  zgłoszonych  zwierząt  do  ARiMR   .

Załączniki: