Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

 w Informacje różne

o wydaniu  decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności  nieruchomości .