Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości

 w Informacje różne