Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

 w Informacje różne

Obwieszczenie  Wojewody  Mazowieckiego  o wszczęciu postępowania  w sprawie  nabycia   prawa   własności  nieruchomości działek  w  obrębie  Bachorza  gm. Huszlew  dz. Nr  50/1 , 142/12, 216/1