Obwieszczenie Wojewody

 w Informacje różne

O wszczęciu  postępowania w sprawie stwierdzenia  nabycia  prawa własności  nieruchomości