Obwieszczenie -Wyniki Wyborów Samorządowych – 21 października 2018r.

 w Informacje różne

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W WARSZAWIE I
z dnia 25 października 2018 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego

Załączniki: