Ogłoszenie

 w Czyste Powietrze

CZYSTE POWIETRZE” – SPOTKANIE INFORMACYJNE

Wójt Gminy Huszlew serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dla Mieszkańców gminy Huszlew w ramach Programu Priorytetowego “Czyste Powietrze”, które odbędzie się dnia 21.12.2021 r. o godz. 10.00 w Świetlicy Wiejskiej w Huszlewie.  

W trakcie spotkania zostaną przedstawione  założenia programu, rodzaje przedsięwzięć, na które można uzyskać dofinansowanie, jak również sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program rządowy, którego celem jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne oraz poprawę efektywności energetycznej budynków.

Program zakłada dofinansowanie do wymiany starych kotłów na paliwo stałe tzw. kopciuchów oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych wydzielonych w budynku jednorodzinnym.

Spotkanie odbędzie się w reżimie sanitarnym.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!