Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium

 w Projekt Studium

Informacja

Gmina Huszlew poniżej podaje link do dyskusji publicznej dot. wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Huszlew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, które odbędzie się w Huszlewie dnia  10.11.2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie świetlicy wiejskiej w Huszlewie, Huszlew 77,            08-206 Huszlew

https://meet.google.com/izk-buob-amx

 

  1. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Huszlew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Gminy Huszlew.

      2. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium