Oświadczenie

 w Wnioski i Deklaracje

Oświadczenie  o gruntach  posiadanych  na terenie  innej  gminy (art.75 paragraf  2 K.P.A )

Załączniki: