Podsumowanie projektu „Ja w Internecie”

 w Informacje różne

W dniu 25 listopada w Gminie Huszlew odbyło się podsumowanie projektu „Ja w Internecie” zakończone przekazaniem laptopów Zespołowi Szkolno-Wychowawczemu w Huszlewie oraz Niepublicznej Szkole Podstawowej w Mostowie.

Celem programu było stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym, poprzez zwiększenie kompetencji lokalnych instruktorów w zakresie uczenia osób dorosłych.

„Ja w Internecie” to program finansowania bezpłatnych szkoleń mających na celu zwiększenie grupy świadomych i kompetentnych użytkowników Internetu i e-usług publicznych, zdolnych realizować potrzeby informacyjne, kulturalne, biznesowe, administracyjne i społeczne w bezpieczny i legalny sposób przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych.

W Gminie Huszlew przeprowadzono 18 szkoleń w 3 modułach tematycznych: „Rodzic w Internecie”, „Rolnik w sieci”, „Mój biznes w sieci”. Projekt „Ja w Internecie” cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem w naszej Gminie. Łącznie we wszystkich zajęciach wzięło udział  214 osób, w tym:

–  od 18 lat do 34 lat  – 45  osób

–  od 35 lat do 43 lat   – 54  osoby

–  od 44 lat do 64 lat   – 101 osób

–  powyżej 65 lat         – 14 osób

Program był finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Załączniki: