Powtórne Wyboru Uzupełniające do Rady Gminy w Huszlewie

 w Informacje różne

W dniu  8 maja 2022 roku  zostały  zarządzone  powtórne  wybory uzupełniające do Rady Gminy  w Huszlewie   w  jednomandatowym okręgu wyborczym  nr  14

wybierany będzie   jeden radny