Prace konserwatorskie przy kościele p.w. Zwiastowania  NMP w Makarówce

 w ZABYTKI

W związku z pozyskaniem środków z Rządowego Program Odbudowy Zabytków Polski Ład Gmina Huszlew w imieniu Parafii Rzymskokatolickiej Zwiastowania NMP w Makarówce, Makarówka 101 A, 08-206 Huszlew zaprasza do złożenia oferty na zadania pn. ,,Prace konserwatorskie przy kościele p.w. Zwiastowania  NMP w Makarówce’’