Projekt Zdalna Szkoła

 w Informacja o realizacji programów

Gmina Huszlew  pozyskała środki na zakup nowych laptopów dla szkół podstawowych Szkoły Podstawowej  im. Jana Pawła II w Huszlewie  i Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Mostowie . Zakup został sfinansowany w ramach projektu „Zdalna Szkoła, jako wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Informacja w załączniku