Przebudowa (modernizacja ) boiska wielofunkcyjnego w Mostowie

 w Informacja o realizacji programów

Gmina Huszlew zrealizowała zadanie pn.  ,,Przebudowa (modernizacja ) boiska wielofunkcyjnego w Mostowie’’ przy pomocy środków pochodzących z budżetu  Województwa Mazowieckiew ramach ,,Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2021’’

Całkowita wartość zadania wyniosła 107 000 zł w tym:

– pomoc finansowana z budżetu Województwa  – 80 000 zł

– środki własne Gminy Huszlew  – 27 000 zł.