Przymrozki – 2023

 w Rolnictwo

OBWIESZCZENIE

Rolnicy z Gminy Huszlew, w gospodarstwach których wystąpiły szkody spowodowane niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym

–PRZYMROZKI WIOSENNE-

mogą składać wnioski o oszacowanie szkód, dostępne w Urzędzie Gminy w Huszlew oraz na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wnioski przyjmowane będą w Urzędzie Gminy w Huszlew (pokój nr 4) w nieprzekraczalnym terminie od 02 czerwca 2023 r. do 14 czerwca 2023 r.

UWAGA:

  • do wniosku należy dołączyć: kopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na 2023 r., kopię ubezpieczenia upraw (jeśli były ubezpieczone), kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt lub kopię księgi stada bądź paszportu.
  • przyjmowane będą tylko kompletne wnioski wraz z wymaganymi załącznikami.
  • powierzchnie upraw uszkodzonych i nieuszkodzonych wpisanych do wniosku muszą być zgodne z powierzchniami upraw zgłoszonych do dopłat bezpośrednich.
  • do czasu przeprowadzenia lustracji przez komisję w miejscu wystąpienia szkód obowiązuje zakaz zbioru uprawy.

 

Wójt Gminy Huszlew
-// –
Stanisław Stefaniuk