PRZYMROZKI 2024

 w przymrozki 2024

Wójt Gminy Huszlew uprzejmie informuje rolników z terenu Gminy Huszlew w gospodarstwach których w dniach 15-19 kwietnia 2024r.  wystąpiły szkody spowodowane niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym:

PRZYMROZKI WIOSENNE

mogą składać wnioski o oszacowanie szkód, dostępne w Urzędzie Gminy    w Huszlewie oraz na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Wnioski przyjmowane będą w Urzędzie Gminy w Huszlewie (pokój nr 4)   w nieprzekraczalnym terminie do 16 maja 2024 r.

UWAGA:

  • do wniosku należy dołączyć: kopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na 2024 r., kopię ubezpieczenia upraw (jeśli były ubezpieczone), kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt lub kopię księgi stada bądź paszportu.
  • przyjmowane będą tylko kompletne wnioski wraz z wymaganymi załącznikami.
  • powierzchnie upraw uszkodzonych i nieuszkodzonych wpisanych do wniosku muszą być zgodne z powierzchniami upraw zgłoszonych do dopłat bezpośrednich.
  • do czasu przeprowadzenia lustracji przez komisję w miejscu wystąpienia szkód obowiązuje zakaz zbioru uprawy.

Załączniki: