Punkt Konsultacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze

 w Czyste Powietrze

Dodatkowe pieniądze na wsparcie dla gmin zaangażowanych w program „Czyste Powietrze” - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Portal Gov.pl

Czyste Powietrze” dane statystyczne na 31.12.2022 r.

DANE STATYSTYCZNE NA DZIEŃ 31.12.2022r.

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie:  38

Liczba zawartych umów o dofinansowanie:  35

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć:  14

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji:  380 805,93 zł

Przypominamy, że Gmina Huszlew prowadzi obsługę Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Mieszkańcy naszej Gminy mogą za pośrednictwem tutejszego Urzędu złożyć wniosek o dotację oraz otrzymać bezpłatną pomoc w zakresie weryfikacji wniosku pod kątem wymagań programu.

Punkt konsultacyjno- informacyjny programu „Czyste Powietrze” jest czynny:

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30 – 15:30

(pokój nr 4, tel. 83 358 01 23 w. 23)

Urząd Gminy w Huszlewie

 Huszlew 77,   08-206 Huszlew

Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”  dostępne są na stronie: https://portal.wfosigw.pl/

 

Uruchomiony Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Huszlew aplikowanie o dofinansowanie lub pożyczkę w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Huszlew.
Mamy nadzieję, że funkcjonowanie Punktu zachęci mieszkańców do skorzystania z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Huszlew.

Zachęcamy do korzystania z punktu!