Remont świetlicy OSP w miejscowości Dziadkowskie

 w Informacja o realizacji programów

 


Gmina Huszlew otrzymała dotację w kwocie 69 761,00 współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Buguna zadanie pn.  „Remont świetlicy OSP w miejscowości Dziadkowskie’’