rządowy Program Odbudowy Zabytków w Gminie Huszlew

 w Informacja o realizacji programów

Zawiadomienie  o  unieważnieniu  postępowania  -brak  ofert

 

W związku z ogłoszonym przetargiem pn. ,,Konserwacja przydrożnej zabytkowej kapliczki’’ w imieniu Arkadiusza Łukaszuka Gmina Huszlew informuję, że w nawie zadania nastąpiła omyłka pisarska:

jest ,,Konserwacja przydrożnej zabytkowej kapliczki’’

winno być ,,Konserwacja zabytkowej przydrożnej kapliczki’’

W związku z powyższym zostały zamienione załączniki ze wglądu na zmianę zadania.

Zmienia się

1.      z załącznika nr 2  wzór umowy

na Załącznik nr 2 a wzór umowy

na Załącznik nr 2 a wzór umowy

2.       z załącznika nr 3 do Zaproszenia do składania ofert
na Załącznik nr 3 a do Zaproszenia do składania ofert
3.        z załącznika nr 4 do Zaproszenia do składania ofert
na    Załącznik nr 4 a do Zaproszenia do składania ofert
4.       z załącznika nr 5 do Zaproszenia do składania ofert

na Załącznik nr 5 a do Zaproszenia do składania ofert

W związku z pozyskaniem środków z Rządowego Program Odbudowy Zabytków Gmina Huszlew w imieniu Arkadiusza Łukaszuka zaprasza do złożenia oferty na zadania pn. „Konserwacja przydrożnej zabytkowej kapliczki’’