Sesja Nadzwyczajna

 w Informacja o realizacji programów, Sesje Rady Gminy

W dniu 12 lipca 2018 roku o godz.9;00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Huszlewie odbędzie się XXXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy .

Porządek obrad :
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
3.Przedstawienie porządku obrad
4.Interpelacje i zapytania radnych
5.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
6.Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji
7.Sprawy organizacyjne i wolne wnioski
8. Zamknięcie obrad

Przewodniczący
Rady Gminy

(Grzegorz Wawryniuk )