Sesja nadzwyczajna

 w Sesje Rady Gminy

Zawiadamiam, że w dniu 3 kwietnia 2018 roku (wtorek) o godz.900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Huszlewie odbędzie się Nadzwyczajna XXXIV Sesja Rady Gminy .

Porządek obrad :

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad .
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania .
6. Podjęcie decyzji w sprawie złożenia wniosku do „ Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej „ .
7. Zmiany w budżecie Gminy na 2018 rok .
8. Sprawy organizacyjne .
9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy

(Grzegorz Wawryniuk )