Sesja Rady Gminy

 w Sesje Rady Gminy

Dnia 9 kwietnia  2019 r. o godz. 900  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Huszlewie odbędzie się VIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Interpelacje i zapytania radnych
 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
 6. Zajęcie stanowiska Rady Gminy w sprawie wytypowania sołectw do złożenia wniosku w ramach programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019. (MIAS)
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Huszlew na lata 2018-2023
 • przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Huszlew
 1. Sprawy organizacyjne i wolne wnioski
 2. Zamknięcie obrad