Sesja Rady Gminy

 w Sesje Rady Gminy

W dniu  12 lipca 2019 r. o godz. 900  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Huszlewie odbędzie się X Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Informacja Wójta o działaniach podjętych pomiędzy Sesjami
 5. Interpelacje i zapytania radnych
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
 • zmiany w Budżecie Gminy na rok 2019
 • ustalenia sieci publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Huszlew oraz określenia granic obwodu publicznej szkoły podstawowej od dnia 1 września 2019 roku
 • ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Huszlew od dnia 1 września 2019 roku
 1. Zamknięcie obrad