Sesja Rady Gminy

 w Sesje Rady Gminy

Dnia 3 września 2019 r. o godz. 900  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Huszlewie odbędzie się XI Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Informacja Wójta o działaniach podjętych pomiędzy Sesjami
 5. Interpelacje i zapytania radnych
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmiany w Budżecie Gminy na rok 2019
 • wskazania wstępnej lokalizacji przystanków autobusowych przy drodze powiatowej nr 2034W w miejscowości Huszlew i przy drodze gminnej nr 200111W w miejscowości Felin
 1. Zajęcie stanowiska w sprawie dofinansowania zadania pn. :”Przebudowa drogi powiatowej Nr 2033W Próchenki –granica województwa (Łuby) – granica województwa (Krawce) – Mostów – Krzywośnity – Huszlew na odcinku Krzywośnity – Liwki Szlacheckie”
 2. Wybór przedstawiciela Gminy Huszlew do składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach
 3. Zamknięcie obrad