Sesja Rady Gminy

 w Sesje Rady Gminy

Dnia 31 sierpnia 2020 r. o godz. 900  w sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Huszlewie odbędzie się XX Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Informacja Wójta o działaniach podjętych pomiędzy Sesjami
 5. Interpelacje i zapytania radnych
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
 7. Podjęcie uchwał w sprawach :
  a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Huszlew na lata 2020-2029
  b) zmian w Budżecie Gminy na rok 2020
  c) określenia średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 2020/2021
 1. Sprawy organizacyjne i wolne wnioski
 2. Zamknięcie obrad

  Przewodniczący Rady Gminy
  Grzegorz   Wawryniuk