Sesja Rady Gminy

 w Sesje Rady Gminy

Dnia 28 września 2020 r. o godz. 900  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Huszlewie odbędzie się XXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Interpelacje i zapytania radnych
 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmian w Budżecie Gminy na rok 2020
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu w 2020 r. na dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej Przebudowy drogi Nr 2034W Łuzki – Huszlew – Dziadkowskie – granica województwa na odcinku Zienie – Huszlew”
 • zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
 1. Sprawy organizacyjne i wolne wnioski
 2. Zamknięcie obrad

  Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Wawryniuk