Sesja Rady Gminy

 w Sesje Rady Gminy

W dniu  29 grudnia  2020 roku o godz.  9;00 w sali Konferencyjnej  Urzędu Gminy  w Huszlewie  odbędzie się  XXIII Sesja Rady Gminy

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Informacja Wójta o działaniach podjętych pomiędzy Sesjami
 5. Interpelacje i zapytania radnych
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Huszlew na lata 2021-2029
 • Uchwalenia Budżetu Gminy Huszlew na rok 2021
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Huszlew na lata 2020-2029
 • zmian w Budżecie Gminy na rok 2020
 • zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Huszlewie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy w Huszlewie
 • zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Huszlew
 • zmiany Uchwały Nr IX/52/2019 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Huszlew
 • uchwalenia Planu Pracy Rady Gminy w Huszlewie na 2021 rok
 1. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych
 2. Sprawy organizacyjne i wolne wnioski
 3. Zamknięcie obrad