Sesja Rady Gminy

 w Sesje Rady Gminy

Zawiadamiam, że w dniu 15 maja 2018 roku o godz.900 w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy w Huszlewie odbędzie się XXXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Huszlewie .

Porządek obrad :
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
3. Przedstawienie porządku obrad
4. Interpelacje i zapytania radnych
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
6.Podjęcie uchwał w sprawach :
– zmiany WPF
– zmiany w budżecie gminy
7. Sprawy organizacyjne i wolne wnioski
8. Zamknięcie obrad

Przewodniczący
Rady Gminy

(Grzegorz Wawryniuk )