Sesja Rady Gminy

 w Sesje Rady Gminy

Dnia 28 marca 2019 r. o godz. 900  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Huszlewie odbędzie się VII Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Informacja Wójta o działaniach podjętych między Sesjami
 5. Interpelacje i zapytania radnych
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
  • zmian w Budżecie Gminy na rok 2019
  • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminne
 1. Sprawy organizacyjne i wolne wnioski
 2. Zamknięcie obrad