Sesja Rady Gminy w Huszlewie

 w Sesje Rady Gminy

Dnia 19 lipca 2022 r. o godz. 1000  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Huszlewie odbędzie się  XXXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Interpelacje i zapytania radnych
 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • wniesienia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Siedlcach z dnia 13 czerwca 2022 r. sygn. akt.: 4181-0.Pa.2021
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Huszlew na lata 2022-2031
 • zmian w Budżecie Gminy na rok 2022
 1. Sprawy organizacyjne i wolne wnioski
 2. Zamknięcie obrad