Składy Osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych

 w Wybory do Sejmu i Senatu -2019 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu  i Senatu RO zarządzonych  na dzień  13 października  2019 roku

Załączniki: