Spis Rolny 2020

 w Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny w 2020 roku

  1. Zarządzenie w sprawie powołania  biura spisowego .
  2. Plakat dotyczący naboru kandydatów na rachmistrzów
  3. Ogłoszenie – Nabór Kandydatów na rachmistrzów
  4. Procedura Naboru Rachmistrzów
  5. Kwestionariusz osobowy kandydata na rachmistrza
  6. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  7. Oświadczenie RODO