Spotkanie -Świetlica wiejska w Dziadkowskich -Autostrada A2

 w Autostrada A2

Generalna  Dyrekcja Dróg Krajowych  i Autostrad  -Zawiadamia  o czynnościach  opisu  stanu nieruchomości w związku z inwestycją  „Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na  odcinku  Siedlce  -węzeł  „Cicibór  organizuje  spotkanie  w Świetlicy Wiejskiej  w Dziadkowskich dla działek  , których właściciele  mają  niepełne  dane  adresowe w Ewidencji Gruntów i  Budynków   – szczegółowe zawiadomienie  w załączniku