Środki z Budżetu Wojewody Mazowieckiego

 w Informacja o realizacji programów

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID – 19 PRZEZ GMINĘ HUSZLEW

Przy pomocy środków pochodzących z budżetu  Województwa Mazowieckiego    w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 Gmina Huszlew zrealizowała zadanie:

 „Zakup ciągnika, wozu asenizacyjnego, pługu hydraulicznego, kosiarki bijakowej oraz przyczepy ciągnikowej” –  kwota dofinansowania – 500 000,00 zł