STUDIUM – ponowne wyłożenie

 w STUDIUM DO UCHWALENIA

Ogłoszenie  o  ponownym wyłożeniu do  publicznego wglądu projektu studium  uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego gminy Huszlew .

1.Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Huszlew po rozpatrzeniu uwag wraz z wykazem uwag

2. Poprawki załącznika  Nr  5  i 6 oraz wykazu uwag

3. Kierunki z Nr działek

Załączniki: