ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA 2023r. w Gminie HUSZLEW

 w UROCZYSTOŚCI

Polska Facebook Emoji

UROCZYSTOŚCI  OBCHODÓW  ŚWIĘTA  KONSTYTUCJI  3 MAJA

Gminne Uroczystości patriotyczno-religijne w 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyły się 03 maja  2023roku  przy pomniku upamiętniającym bitwę partyzancką pod Wygodą.

Władze samorządowe oraz zaproszeni goście złożyli wieńce i kwiaty pod pomnikiem, następnie rozpoczęła się msza św. W intencji Ojczyzny.

Uczniowie z Zespołu Szkolno- Wychowawczego w Huszlewie przedstawili część artystyczną a na zakończenie uroczystości Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Huszlewie zaprosili na gorącą grochówkę i kiełbaski.