Szkolny Klub Sportowy

 w Informacja o realizacji programów

Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza zwraca się z propozycją współpracy w zakresie organizacji bezpłatnych sportowych zajęć pozalekcyjnych w 2017 roku. Program jest skierowany do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – posiadających bazę do prowadzenia sportowych zajęć pozalekcyjnych.
Koszty wynagrodzenia nauczycieli będzie pokrywać Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza. Po stronie samorządowej pozostanie udostępnienie nieodpłatnie obiektów sportowych i ubezpieczenia młodzieży.
Projekt realizowany jest w ramach ogólnopolskiego programu „Szkolny Klub Sportowy”, organizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki
Szczegółowe informacje na stronie Unii.