Urząd Skarbowy- INFORMACJA

 w Informacje różne

Informacja  wszyscy płatnicy są zobowiązani do przesyłania Informacji PIT-8C, PIT-11, PIT-11A
oraz PIT-R za 2018 rok wyłącznie drogą elektroniczną w skróconym terminie do końca miesiąca stycznia 2019 roku

Załączniki: