Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy Huszlew

 w AZBEST
Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy Huszlew

dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w formie dotacji w kwocie 35.000,00 zł

wfosigw.pl                                                                                               nfosigw.gov.pl

 

wzor-tablica-trwala_oz_nf1_mk