Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Huszlew

 w Informacja o realizacji programów

 

Urząd Gminy w Huszlewie informuje, iż w dniu 27 czerwca 2022r. Gmina Huszlew otrzymała dofinansowanie na zadanie „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gmin Huszlew” z funduszu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Więcej  informacji w załączniku .