Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu

 w Informacja o realizacji programów

Gmina Huszlew otrzymała dotację w kwocie 15.021,93 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. „ Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenie Gminy Huszlew”.