Utrudnienia na Drodze powiatowej Kownaty -Krasna

 w Informacja o zamknięciu drogi

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej niniejszym informuje, że w związku z prowadzonymi robotami na drodze powiatowej Nr 2039W – przebudowa przepustów od dnia 12.03.2024r do dnia 15.03.2024r. zostanie zamknięta dla ruchu kołowego droga powiatowa nr 2039W od m. Kownaty do m Krasna.

Jednocześnie informujemy, iż zalecany objazd odbywał się będzie wg załączonego schematu objazdu.

„Przebudowa dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Huszlew” „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2039W Kownaty – Krasna – granica województwa (Rogoźnica) w km od 1+160 do km 2+837” – objazd na czas wykonywania robót nawierzchniowych i przebudowy przepustów.

Załączniki: