Wnioski o szacowanie szkód wyrządzonych przez przymrozki

 w Rolnictwo

W związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w dniu 27 kwietnia 2021 r. – przymrozki wiosenne i strat poniesionych w wyniku ww. zjawiska Wójt Gminy Huszlew informuje, iż w terminie :
do dnia 15 lipca 2021 roku można składać „wnioski o szacowanie szkód” powstałych na skutek przymrozków wiosennych.

Wyżej wymienione wnioski są dostępne w Urzędzie Gminy w Huszlewie, pok. nr 4 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Huszlew https://www.huszlew.pl/ i Biuletynie Informacji Publicznej bip.huszlew.pl

Uwaga:

  • do wniosku należy dołączyć:
    • kopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na 2021r.,
    • kopię ubezpieczenia upraw (jeśli były ubezpieczone),
    • kopię zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt lub kopię księgi stada bądź paszportu.
  • przyjmowane będą tylko kompletne wnioski wraz z wymaganymi załącznikami. Powierzchnie upraw uszkodzonych i nieuszkodzonych wpisanych do wniosku muszą być zgodne z powierzchniami upraw zgłoszonych do dopłat bezpośrednich,
  • do czasu przeprowadzenia lustracji przez komisję w miejscu wystąpienia szkód obowiązuje zakaz zbioru uprawy.

 

Poniżej znajdują się ten sam załącznik z wnioskami w dwóch formatach do wyboru: .doc i .pdf