WYBORY SAMORZADOWE – 2024 ROK

 w WYBORY SAMORZĄDOWE 2024

Wybory do  rad gmin , rad  powiatów  ,sejmików  województw i rad dzielnic  m.st. Warszawy  oraz  wybory  wójtów  , burmistrzów i prezydentów miast  zarządzono na  niedziele  7 kwietnia  2024 roku   Rozporządzeniem  Prezesa Rady Ministrów  z dnia  29 stycznia  2024 r.  poz. 109 .

Załączniki: