Wybory do Sejmu i Senatu RP – 2019roku

 w Wybory do Sejmu i Senatu -2019 r.

1.Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia Wyborów na dzień  13 października 2019roku.

2. Obwieszczenie  PKW.

Załączniki: