Wybory Sołtysów na Terenie Gminy Huszlew -2024 roku

 w Informacje różne

Zarządzenie  Wójta Gminy Huszlew  Nr 23/2024 z dnia  10 czerwca  2024r. w sprawie  zarządzenia  wyborów  sołtysów  i rad sołeckich  we wszystkich Sołectwach Gminy Huszlew  .

Załączniki: