Wykorzystanie Środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 przez Gminę Huszlew

 w Informacja o realizacji programów

Przy pomocy środków pochodzących z budżetu  Województwa Mazowieckiego w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 Gmina Huszlew zrealizowała zadania:

  1. Przebudowa drogi gminnej nr 200121W Dziadkowskie – dr. gminna 200114W (Krynica – Dziadkowskie) w miejscowości Dziadkowskie o długości 858 mb od km 0+967 do km 1+825”kwota dofinansowania 440 138,03 zł
  2. „Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 88 w m. Felin Huszlew’’  – kwota dofinansowania – 59 861,97 zł