Wzór Oświadczenia Majątkowego – 2020 roku

 w Wzory Oświadczeń Majątkowych 2020roku

W załączniku :

  1. Wzór Oświadczenia majątkowego radnego .
  2. Wzór Oświadczenia pracownika  , wójta