XVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

 w Informacje różne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego   zaprasza rolników do udziału w  XVIII  Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Konkurs przebiegać będzie pod Honorowym Patronatem  Prezydenta RP Andrzeja  Dudy.

W załączeniu  Regulamin konkursu oraz załącznik formularza zgłoszeniowego do udziału w konkursie.

Szczegółowe informacje o organizacji Konkursu można uzyskać w Placówce Terenowej KRUS w Siedlcach, ul. Brzeska 39 (tel. 25-640-46-17)